Usługa WFS1 (Web Feature Service) – jest usługą służącą do pobierania danych w postaci wektorowej, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Formatem służącym do przekazywania danych jest Geography Markup Language (GML).

 

Poniżej wykaz adresów usług WFS udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii:

Grafika przedstawiająca granice administracyjne  Granice administracyjne

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych  Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

     Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych       

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca osnowę geodezyjną  Osnowa geodezyjna

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

                    Osnowa podstawowa                      

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca osnowę fotogrametryczną  Osnowa fotogrametryczna

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

                         Fotopunkty                          

Pobierz próbkę danych

 

1Web Feature Service (WFS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci wektorowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wfs