Usługa WFS1 (Web Feature Service) – jest usługą służącą do pobierania danych w postaci wektorowej, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Formatem służącym do przekazywania danych jest Geography Markup Language (GML).

 

Poniżej wykaz adresów usług WFS udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii:

Grafika przedstawiająca granice administracyjne  Granice administracyjne

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne

Pobierz próbkę danych

 

 Grafika przedstawiająca dane adresowe  Dane adresowe

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Państwowy Rejestr Granic - Adresy i ulice

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych  Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych       

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca osnowę geodezyjną  Osnowa geodezyjna

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Podstawowa Osnowa Geodezyjna Pozioma                      

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Podstawowa Osnowa Geodezyjna Wysokościowa                      

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Osnowa Grawimetryczna                      

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Osnowa Magnetyczna                      

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca siatki podziału arkuszowego   Siatki podziału arkuszowego

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Siatki podziału arkuszowego                      

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Siatki rozszerzonego podzialu arkuszowego
ORTO (PL-1992)
                      

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Siatki rozszerzonego podzialu arkuszowego
NMT (PL-1992)
                      

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca osnowę fotogrametryczną  Dane fotogrametryczne

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Osnowa fotogrametryczna                          

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Aerotriangulacja                          

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Linia mozaikowania                          

Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca skorowidze WFS  Skorowidze do pobierania danych

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WFS

Skorowidze ortofotomapy          

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze prawdziwej ortofotomapy          

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze zdjęć lotniczych – środki rzutów          

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze LIDAR (PL-KRON86-NH)    

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze LIDAR (PL-EVRF2007-NH)    

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze NMT (PL-KRON86-NH)    

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze NMT (PL-EVRF2007-NH)    

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze NMPT (PL-KRON86-NH)    

Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WFS

Skorowidze NMPT (PL-EVRF2007-NH)    

Pobierz próbkę danych

 

1Web Feature Service (WFS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci wektorowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wfs