Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) umożliwia pobranie z PZGiK części lub całości poszczególnych zbiorów danych przestrzennych przechowywanych w PZGiK zgodnie z zadanymi kryteriami. Realizacja tej usługi wymaga stosowania standardów, aby pobieranie było interoperacyjne i nie narzucało użytkownikom stosowania konkretnych rozwiązań technologicznych.

Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wfs.
Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami INSPIRE można znaleźć na stronie: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5.

W przeciwieństwie do usługi WMS, która zwraca obraz mapy, usługa WFS zwraca właściwości obiektu z geometrii i atrybutów, które klienci mogą używać w każdym rodzaju analiz przestrzennych.

WFS pobiera dane z konkretnych mechanizmów przechowywania danych i dostarcza zestandaryzowany widok danych z różnych źródeł, zapytań. Transformacja zapytań z danych źródłowych do właściwego formatu (bazy danych, formaty plików) leży całkowicie po stronie usługi WFS, co wpływa na duży komfort pracy nawet dla użytkowników nie posiadających specjalistycznej wiedzy.

Poniżej znajduje się lista wybranych usług WFS publikowanych w ramach Geoportalu2:

Dostęp do usług pobierania jest ograniczony. Z usługi mogą korzystać tylko autoryzowani użytkownicy.