Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia usługi przeglądania WMS1 i WMTS2 dla różnych kategorii danych przestrzennych zgromadzonych w Państowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym:

   Ortofotomapa

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Ortofotomapa Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotomapa Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotomapa archiwalna Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

  Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Cieniowanie (WMTS) Zobacz warstwę w Geoportalu

Cieniowanie (WMS) Zobacz warstwę w Geoportalu

Hipsometria (WMTS) Zobacz warstwę w Geoportalu

Hipsometria (WMS) Zobacz warstwę w Geoportalu

Cieniowanie i hipsometria (WMTS) Zobacz warstwę w Geoportalu

 

Inne:

Na Geoportalu znajdują się również usługi dystrybuowane przez miejskie lub powiatowe serwery WMS (KIIP) oraz inne, zewnętrzne serwery.

W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego narzędzia w aplikacji mapowej. Mapy wyświetlane są najczęściej w formatach GIF, JPEG lub PNG.

WMS-1

Usługi WMS dystrybuowane przez miejskie lub powiatowe serwery WMS, publikujące dane katastralne, muszą być wykonane w odpowiednim, uniwersalnym schemacie. Kolorystyka jest dobrana w taki sposób, aby poszczególne warstwy były widoczne na białym tle, na tle czarno-białej ortofotomapy (podstawowy podkład dla Geoportalu) oraz na tle barwnej ortofotomapy.

WMS-2

Szczegółowe zasady tworzenia usług WMS dotyczących danych ewidencyjnych określa dokument: Specyfikacja techniczna publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków".

 

1Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami INSPIRE można znaleźć na stronie: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5.

 

2Web Map Tile Service (WMTS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. Proces generowania kafli jest uruchamiany po aktualizacji danego produktu natomiast pliki zapisywane są na serwerach w odpowiedniej strukturze. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy ponieważ zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego zlecenia.