Usługa przekształcania Web Coordinate Transformation Server (WCTS) pozwala na transformację danych przestrzennych z jednego systemu odniesienia do innego. Tego typu przekształcenia uwzględniają zarówno transformacje proste jak i transformacje odwrotne.

Usługa WCTS jest przydatna, gdy wykorzystywane są dane pochodzące z różnych źródeł, a aplikacja, w której wykonywane jest opracowanie nie pozwala na tego typu przekształcenia. Należy pamiętać, że usługa WCTS jest wykorzystywana tylko do celów transformacji układów współrzędnych danych INSPIRE.