Usługa WCS1 (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym jak np. ortofotomapa czy dane numerycznego modelu terenu.    

Wykorzystując usługę WCS użytkownik pobiera dane w postaci rastra, który dalej może wykorzystywać zgodnie ze swoimi potrzebami.


Poniżej wykaz adresów usług WCS udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii:

 Grafika przedstawiająca nalot fotogrametryczny  Ortofotomapa

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WCS Ortofotomapa standardowa Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WCS Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WCS Prawdziwa ortofotomapa Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca NMT  Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WCS Numeryczny Model Terenu - Arc/Info ASCII Grid Pobierz próbkę danych

Grafika do usługi WCS Numeryczny Model Terenu - GeoTIFF Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca NMT  Numeryczny Model Pokrycia Terenu

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WCS Numeryczny Model Pokrycia Terenu - Arc/Info ASCII Grid Pobierz próbkę danych

 

Grafika przedstawiająca NMT  Pokrycie Terenu

Rodzaj usługi Nazwa usługi i jej parametry Próbka danych Link do adresu usługi
Grafika do usługi WCS Pokrycie Terenu Pobierz próbkę danych

 

Wymienione usługi można wykorzystywać w dowolnym oprogramowaniu posiadającym funkcję klienta WCS, np. QGIS.

 

1Web Coverage Service (WCS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wcs.