Usługa pobierania Web Coverage Service (WCS) udostępniająca dane najczęściej w formie rastrowej. Warstwami w tym przypadku są ciągłe dane przestrzenne takie jak zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o pokryciu i wysokości terenu, których zmienność przestrzenna reprezentowana jest za pomocą pokryć rastrowych. WCS pozwala, podobnie jak WFS, na pobieranie fragmentów danych w zależności od zapotrzebowania lub ograniczeń klienta.  

Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wcs.
Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami INSPIRE można znaleźć na stronie: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5.

Poniżej znajduje się lista usług WCS publikowanych w ramach Geoportalu 2

Usługi pobierania WCS podobnie jak usługi pobierania WFS są zabezpieczone tzn. dostęp do zbioru źródłowego mają wyłącznie autoryzowani użytkownicy.