1.Urzędowy walidator usług WMS/WFS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił walidator powiatowych usług WMS/WFS. Walidator dostępny jest pod adresem: https://walidator.gugik.gov.pl/

Ilustracja przedstawia walidatora usług

Walidator sprawdza poprawność usług WMS/WFS dla zbiorów danych:

  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
  • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 BDOT500
  • ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
  • bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG)

2. Urzędowy walidator plików GML

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił pierwszą wersję bezpłatnego walidatora plików GML. Walidator sprawdza poprawność plików GML z obowiązującymi przepisami prawa.
Udostępnione narzędzie bada zgodność plików z następującymi schematami aplikacyjnym XSD:

  • ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  • bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),
  • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
  • bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
  • bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO)

oraz pozwala na wygenerowanie raportu walidacji w formatach tekstowym lub Microsoft Excel.

W przypadku uwag i problemów z działaniem walidatorów proszę o kontakt service.desk@gugik.gov.pl

Ilustracja przedstawia walidatora plików

Walidator dostępny jest do pobrania w postaci pliku walidator.zip, który należy zainstalować zgodnie z instrukcją. Do instalacji walidatora niezbędny jest QGIS w rekomendowanej minimalnej wersji 3.22. Walidator jest instalowany jako wtyczka (poprzez menu Wtyczki > Zarządzanie wtyczkami-> Instaluj z pliku ZIP).

W przyszłości walidator zostanie dodany do oficjalnego repozytorium wtyczek QGiS.

GUGiK planuje dalszy rozwój walidatora poprzez dodanie bardziej zaawansowanych kontroli wykraczających poza walidację schematem aplikacyjnym np. poprawność geometrii, poprawności współzależnych wartości atrybutów, itd.