WFS1 (Web Feature Service) – is a service used to download data in vector form, based on user-defined criteria. The data format used for the transmission is Geography Markup Language (GML).

Below is a list of WFS services published by the Head Office of Geodesy and Cartography:

Grafika przedstawiająca granice administracyjne

Administrative boundaries

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphic National Register of Borders – Territorial Unitspobierz próbkę danychCopy URL
Grafika przedstawiająca dane adresowe

Dane adresowe

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphicPaństwowy Rejestr Granic – Adresy i ulicepobierz próbkę danychCopy URL
Grafika przedstawiająca Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

National Register of Geographical Names

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphicNational Register of Geographical Names       pobierz próbkę danychCopy URL
Grafika przedstawiająca dane topograficzne

Dane topograficzne

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphicStatystyki budynków i budowli w BDOT10kpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicStatystyki sieci komunikacyjnej w BDOT10kpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicStatystyki sieci wodnej w BDOT10kpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicStatystyki obiektów innych w BDOT10kpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicNowe budynki w BDOT10kpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicStrefy wyłączone wokół turbin wiatrowychpobierz próbkę danychCopy URL
Grafika przedstawiająca osnowę geodezyjną

Geodetic network

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphicBasic Horizontal Geodetic Networkpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicBasic Vertical Geodetic Networkpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicGravimetric Control Networkpobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicMagnetic Control Networkpobierz próbkę danychCopy URL
Grafika przedstawiająca siatki podziału arkuszowego

Siatki podziału arkuszowego

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphicSiatki podziału arkuszowegopobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicSiatki rozszerzonego podzialu arkuszowego
ORTO (PL-1992)
pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicSiatki rozszerzonego podzialu arkuszowego
NMT (PL-1992)
pobierz próbkę danychCopy URL
Grafika przedstawiająca osnowę fotogrametryczną

Photogrammetric network

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphicOsnowa fotogrametryczna                          pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicAerotriangulacja                          pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicLinia mozaikowania                          pobierz próbkę danychCopy URL
Grafika przedstawiająca skorowidze WFS

Indexes to download data

Service typeService name and parametersData sample Service URL
WFS service graphicOrthoimagery Indexes           pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicTrue ortho Indexes           pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicAerial images Indexes – aerial photos           pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicLIDAR Indexes (PL-KRON86-NH)     pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicLIDAR Indexes (PL-EVRF2007-NH)    pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicDTM Indexes (PL-KRON86-NH)   pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicDTM Indexes (PL-EVRF2007-NH)   pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicDSM Indexes (PL-KRON86-NH)   pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicDSM Indexes (PL-EVRF2007-NH)   pobierz próbkę danychCopy URL
WFS service graphicSkorowidze BDOT10k    pobierz próbkę danychCopy URL

1Web Feature Service (WFS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci wektorowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wfs