Usługa WFS1 (Web Feature Service) – jest usługą służącą do pobierania danych w postaci wektorowej, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Formatem służącym do przekazywania danych jest Geography Markup Language (GML).

Poniżej wykaz adresów usług WFS udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii:

Grafika przedstawiająca granice administracyjne

Granice administracyjne

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSPaństwowy Rejestr Granic – Jednostki Terytorialnepobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca dane adresowe

Dane adresowe

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSPaństwowy Rejestr Granic – Adresy i ulicepobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSPaństwowy Rejestr Nazw Geograficznych       pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca dane topograficzne

Dane topograficzne

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSStatystyki budynków i budowli w BDOT10kpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSStatystyki sieci komunikacyjnej w BDOT10kpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSStatystyki sieci wodnej w BDOT10kpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSStatystyki obiektów innych w BDOT10kpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSNowe budynki w BDOT10kpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSStrefy wyłączone wokół turbin wiatrowychpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca osnowę geodezyjną

Osnowa geodezyjna

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSPodstawowa Osnowa Geodezyjna Poziomapobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSPodstawowa Osnowa Geodezyjna Wysokościowapobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSOsnowa Grawimetrycznapobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSOsnowa Magnetycznapobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca siatki podziału arkuszowego

Siatki podziału arkuszowego

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSSiatki podziału arkuszowegopobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSiatki rozszerzonego podzialu arkuszowego
ORTO (PL-1992)
pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSiatki rozszerzonego podzialu arkuszowego
NMT (PL-1992)
pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca osnowę fotogrametryczną

Dane fotogrametryczne

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSOsnowa fotogrametryczna                          pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSAerotriangulacja                          pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSLinia mozaikowania                          pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca skorowidze WFS

Skorowidze do pobierania danych

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze ortofotomapy          pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze prawdziwej ortofotomapy          pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze zdjęć lotniczych – środki rzutów          pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze LIDAR (PL-KRON86-NH)    pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze LIDAR (PL-EVRF2007-NH)    pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze NMT (PL-KRON86-NH)    pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze NMT (PL-EVRF2007-NH)    pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze NMPT (PL-KRON86-NH)    pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze NMPT (PL-EVRF2007-NH)    pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WFSSkorowidze BDOT10k    pobierz próbkę danychKopiuj adres usługi

1Web Feature Service (WFS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci wektorowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wfs