Bazy uzbrojenia terenu (GESUT) zawierają informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Prowadzone są przez starostów, co powoduje, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy. Dane dotyczące uzbrojenia terenu są bardzo przydatne w procesie inwestycyjnym, przy wycenie nieruchomości oraz innych sytuacjach, w których potrzebujemy wiedzieć, co kryje się pod ziemią.

W drugiej połowie 2018 r. GUGiK zintegrował publikację danych uzbrojenia terenu z powiatów w usłudze zbiorczej KIUT. Dzięki temu zapewniono powszechny dostęp do danych za pośrednictwem usług sieciowych, które umożliwią wykorzystanie danych uzbrojenia w systemach informatycznych państwa oraz systemach tworzonych przez firmy komercyjne. Usługa KIUT to zbiorcza usługa WMS zapewniająca możliwość wygenerowania mapy z uzbrojeniem terenu dla dowolnego obszaru kraju. Poniżej na schemacie (rys. 1) przedstawiono ideę funkcjonowania usługi KIUT.

Ilustracja przedstawiająca schemat funkcjonowania usługi KIUT
Rysunek 1. Schemat funkcjonowania usługi KIUT

Poniżej przykładowy obraz uzyskiwany z usługi przedstawiono na rys. 2.

Grafika przedstawiająca przykładowy fragment mapy zwracanej przez usługę KIUT
Rysunek 2. Przykładowy fragment mapy zwracanej przez usługę KIUT

Wszystkie szczegóły techniczne związane z usługą znajdują się na jej stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu.

Dane uzbrojenia terenu można wygodnie przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl, w którym opisywana zbiorcza usługa WMS jest podłączona i odpowiednio skonfigurowana, aby umożliwiała przeglądanie danych o uzbrojeniu na tle innych przydatnych informacji przestrzennych.

Widoczność warstwy “Uzbrojenie terenu” włącza się automatycznie przy przeglądaniu danych dla skal 1:500 i 1:250. Jeśli chcemy włączyć widoczność uzbrojenia przy innej skali należy ręcznie zaznaczyć widoczność warstwy (rys. 3).

Grafika przedstawiająca widok usługi WMS dotyczącej uzbrojenia terenu podłączonej w serwisie www.geoportal.gov.pl
Rysunek 3. Usługa WMS dotycząca uzbrojenia terenu podłączona w serwisie www.geoportal.gov.pl

Usługę możemy także podłączyć w dowolnym oprogramowaniu, które posiada funkcję klienta WMS (adres: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu), a efekty działania usługi podłączonej w QGIS przedstawiono na rys. 4.

Grafika przedstawiająca widok usługi WMS dotyczącej uzbrojenia terenu podłączonej w oprogramowaniu QGIS
Rysunek 4. Usługa WMS dotycząca uzbrojenia terenu podłączona w oprogramowaniu QGIS

Podłączona usługa powinna wyświetlać dane o uzbrojeniu terenu dla dowolnego obszaru Polski według konfiguracji warstw ustawionych przez użytkownika.