W skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK) zgodnie z art. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wchodzą:

  • organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
  • Główny Geodeta Kraju,
  • Wojewodowie wykonujący zadania przy pomocy Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
  • organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
  • Marszałek Województwa wykonujący zadania przy pomocy Geodety Województwa, wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
  • Starosta wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Służba Geodezyjna i Kartograficzna