Usługa WCS1 (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym jak np. ortofotomapa czy dane numerycznego modelu terenu.    

Wykorzystując usługę WCS użytkownik pobiera dane w postaci rastra, który dalej może wykorzystywać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Poniżej wykaz adresów usług WCS udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii:

Grafika przedstawiająca nalot fotogrametryczny

Ortofotomapa

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WCSOrtofotomapa standardowapobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WCSOrtofotomapa o wysokiej rozdzielczościpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WCSPrawdziwa ortofotomapapobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca NMT

Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WCSNumeryczny Model Terenu – Arc/Info ASCII Gridpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WCSNumeryczny Model Terenu – GeoTIFFpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca NMT

Numeryczny Model Pokrycia Terenu

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WCSNumeryczny Model Pokrycia Terenu – Arc/Info ASCII Gridpobierz próbkę danychKopiuj adres usługi

Pokrycie Terenu

Rodzaj usługiNazwa usługi i jej parametryPróbka danychLink do adresu usługi
Grafika do usługi WCSPokrycie Terenupobierz próbkę danychKopiuj adres usługi

Wymienione usługi można wykorzystywać w dowolnym oprogramowaniu posiadającym funkcję klienta WCS, np. QGIS.

1Web Coverage Service (WCS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wcs.