Aplikacja Edytora Metadanych jest aplikacją internetową, której głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi tworzenie, edycję plików metadanych oraz zarządzania już istniejącymi plikami. Dodatkowo użytkownik może samodzielnie walidować plik w przyjętym profilu metadanych oraz opublikować metadane w katalogu metadanych.

Obsługiwane funkcjonalności dostępne są poprzez interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Nowe narzędzie stanowi rozwinięcie poprzedniej wersji edytora metadanych EGiB. Nowa wersja narzędzia wspiera trzy ogólne profile metadanych PZGiK, INSPIRE oraz ISO oraz kilka profili branżowych w tym ORTO,BMT,EMUiA,EGiB, ZOBRAZOWANIA.

Użytkownicy nowego Edytora Metadanych mają zapewniony:

  • Publiczny dostęp do narzędzia, bez konieczności logowania – jeśli użytkownik nie tworzy metadanych publikowanych w katalogu metadanych Geoportalu
  • Narzędzie typu cienki klient dostępne online
  • Integrację z serwerem katalogowym Geoportalu
  • Wsparcie dla norm ISO i INSPIRE oraz krajowych wytycznych technicznych z zakresu metadanych

Poniżej przedstawiono ogólny schemat usługi aplikacyjnej edycji metadanych. Model funkcjonalny identyfikuje grupę usług aplikacyjnych tzn. komponentów systemów informatycznych, które realizują wydzielone funkcjonalności.

Grafika przedstawiająca ogólny schemat usługi aplikacyjnej edycji metadanych

Aplikacja dostępna jest pod adresem strony internetowej: http://edytor.geoportal.gov.pl/EdytorMetadanych/ natomiast udostępnienie funkcjonalności użytkownika autoryzowanego zostaje wstrzymane do momentu zakończenia prac związanych z pełną integracją Edytora Metadanych z serwerem katalogowym w ramach zamówienia na implementację.

Walidator danych dostępny jest poprzez dwa interfejsy: