• Ewidencja zbiorów i usług

    Wypełniając zapisy art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej “Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencje zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory” oraz  §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych…

  • Służba Geodezyjna i Kartograficzna

    W skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK) zgodnie z art. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wchodzą: Służba Geodezyjna i Kartograficzna