Usługa geokodowania OpenLS w profilu GUGIK umożliwia określenie położenia geograficznego na podstawie cech obiektu przestrzennego Punkt Adresowy zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Ponadto zwracana przez usługę odpowiedź zawiera informację umożliwiające identyfikację instancji obiektu Punkt Adresowy przechowywaną w adresowej bazie danych prowadzonej w ramach Państwowego Rejestru Granic przez Głównego Geodetę Kraju

Dokumentacja usługi OpenLS jest dostępna do pobrania w pliku pdf.

Dokumentacja standardu OpenLS dostępna jest na stronie http://www.opengeospatial.org/standards/ols.

Adres usługi OpenLS:
http://mapy.geoportal.gov.pl/openLSgp/geocode