W ramach Systemu Geoportal został udostępniony prototyp aplikacji atomExplorer wspomagającej przeglądanie zawartości  oraz  pobieranie danych przestrzennych za pomocą usług ATOM. Aplikacja w obecnej wersji jest zoptymalizowana do obsługi usług ATOM publikowanych przez Geoportal, ale z powodzeniem obsługuje też większość usług ATOM dostarczanych przez inne instytucje.

Planowany jest dalszy rozwój aplikacji w zakresie rozszerzania funkcjonalności oraz dostosowania do zewnętrznych usług ATOM.

Prototyp aplikacji atomExplorer dostępny jest pod adresem : https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/index.html