Wykorzystanie danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa

gunbs

Składanie wniosków w procesie budowlanym
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych
https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

ms

Wizualizacja działek z Ksiąg Wieczystych
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Wizualizacja działek w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
https://erolnik.gov.pl