Informacje ogólne

Aplikacja mobilna geoportalu powstała w ramach działań ustawowych Głównego Geodety Kraju. Operatorem Aplikacji jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii – ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa.

Zakres zbieranych danych

Aplikacja zbiera i przetwarza zanonimizowane dane użytkowników za pomocą wbudowanych w aplikację standardowych mechanizmów Google Analytics.

Aplikacja jest zintegrowana z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) i pozwala na wykonywanie zgłoszeń związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa. Treść zgłoszeń wraz z załącznikami, którymi mogą być pliki graficzne lub filmy udostępniana jest w całości do Policji.