• Geoportal Krajowy

  Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/. Głównym zadaniem serwisu jest udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej pochodzącej z urzędowych rejestrów, które gwarantują jej odpowiednią: jakość, aktualność i wiarygodność. Stanowi on także centrum dostępowe do infrastruktury…

 • Geoportal INSPIRE

  Geoportal INSPIRE umożliwia przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE. Inicjatywa INSPIRE to zespół działań, które miały na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. Dane te z założenia mogą być wykorzystywane na szczeblu europejskim do prac…

 • Portal BDOT10k

  Portal BDOT10k to aplikacja służąca do wizualizacji i analiz danych topograficznych BDOT10k, które wchodzą w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Aplikacja działa w technologii WWW i jest efektem konkursu, organizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Portal dostępny jest pod adresem: https://bdot10k.geoportal.gov.pl Podstawowym zadaniem aplikacji jest wizualizacja danych BDOT10k z całego kraju oraz…

 • Portal PRNG

  Portal PRNG to specjalna aplikacja służąca do przeglądania polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych świata na tle danych przestrzennych. Aplikacja działa w technologii WWW i jest efektem prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Portal dostępny jest pod adresem: https://prng.geoportal.gov.pl Podstawowym zadaniem aplikacji jest wizualizacja i wyszukiwanie nazw geograficznych świata. Dodatkowo w aplikacji zostały zaimplementowane podkłady mapowe (w postaci…

 • Edytor metadanych

  Aplikacja Edytora Metadanych jest aplikacją internetową, której głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi tworzenie, edycję plików metadanych oraz zarządzania już istniejącymi plikami. Dodatkowo użytkownik może samodzielnie walidować plik w przyjętym profilu metadanych oraz opublikować metadane w katalogu metadanych. Obsługiwane funkcjonalności dostępne są poprzez interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Nowe narzędzie stanowi rozwinięcie poprzedniej wersji…

 • Walidator metadanych

  Podstawową funkcjonalnością oczekiwaną od Walidatora Metadanych jest weryfikacja zgodności plików metadanych z normami i przepisami wykonawczymi. Biorąc pod uwagę wymagania zapewnienia zgodności z normami ISO serii 19100 za model dziedziny leżący u podstaw funkcjonalności walidatora służą schematy aplikacyjne metadanych zdefiniowane w następujących normach: Wymienione normy definiują elementy metadanych, które należy lub można wykorzystać do opisu…

 • Aplikacje mobilne

  Aplikacje Geoportal dla urządzeń mobilnych. Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje: aplikacja dla systemu Android POBIERZ ZE SKLEPU aplikacja dla  systemu iOS POBIERZ ZE SKLEPU aplikacja dla systemu Windows Phone POBIERZ ZE SKLEPU aplikacja dla systemu HUAWEI Gallery POBIERZ ZE SKLEPU

 • Klient ATOM

  W ramach Systemu Geoportal został udostępniony prototyp aplikacji atomExplorer wspomagającej przeglądanie zawartości  oraz  pobieranie danych przestrzennych za pomocą usług ATOM. Aplikacja w obecnej wersji jest zoptymalizowana do obsługi usług ATOM publikowanych przez Geoportal, ale z powodzeniem obsługuje też większość usług ATOM dostarczanych przez inne instytucje. Planowany jest dalszy rozwój aplikacji w zakresie rozszerzania funkcjonalności oraz dostosowania do…

 • Do pobrania

  Konwerter danych ESRI GRID do ASCII XYZ Aplikacja do łączenia plików PDF (PDF Merge) Aplikacja do łączenia plików PDF (GUGiK PDF)

 • Walidator usług i danych

  1.Urzędowy walidator usług WMS/WFS Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił walidator powiatowych usług WMS/WFS. Walidator dostępny jest pod adresem: https://walidator.gugik.gov.pl/ Walidator sprawdza poprawność usług WMS/WFS dla zbiorów danych: 2. Urzędowy walidator plików GML Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił pierwszą wersję bezpłatnego walidatora plików GML. Walidator sprawdza poprawność plików GML z obowiązującymi przepisami prawa.Udostępnione narzędzie bada…