29.03.2023 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo kujawsko-pomorskie: powiaty bydgoski , świecki...

28.03.2023 Nowa usługa prezentująca szczyty górskie dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową usługę WMS prezentującą szczyty górskie (obecnie 101 obiektów): https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/WMS/Szczyty Usługa prezentuje głównie „Koronę Gór Polski”, ale będzie aktualizowana o kolejne obiekty. Wysokości...

28.03.2023 Aktualizacja modeli budynków 3D w standardzie LoD1

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Aktualne modele...

28.03.2023 22. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

W dniach 15-17 marca 2023 r. w Warszawie, na zaproszenie Głównego Geodety Kraju odbyło się 22. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN), której Polska jest członkiem od 2012 r. W latach 2022 – 2025 Polska przewodniczy Sekcji Bałtyckiej....

27.03.2023 58 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 22 - 25 marca 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 4 przystąpiło łącznie 78 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem...