19.10.2020 Aktualizacja baz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 3 powiatów: - województwo warmińsko-mazurskie: braniewski; - województwo mazowieckie: sierpecki, żuromiński; Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach...

16.10.2020 Nadano 34 nowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Do zakończonej październikowej sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii przystąpiło ogółem 70 osób. W kolejnej tegorocznej turze egzaminów przeprowadzonej w reżimie sanitarnym, z podziałem na dwie sale: część testową, przeprowadzaną elektronicznie...

15.10.2020 Obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane do pobrania uruchomiliśmy nową usługę umożliwiającą pobranie obrazów intensywności (z ang. intensity images). Obrazy intensywności zostały opracowane w ramach tegorocznych zamówień GUGIK na opracowanie danych wysokościowych w...