Aktualności

 • Nowa wersja wtyczki QGIS do walidacji i kontroli danych GML

  W repozytorium wtyczek QGIS umieściliśmy zaktualizowaną wtyczkę Walidator plików GML, wersja 1.0.6, wykonującą walidację plików GML/XML ze schematem aplikacyjnym GML oraz kontrolującą atrybuty wskazanych danych. Nowa wersja wtyczki zawiera zmiany w zakresie:• kontroli danych EGiB,• kontroli danych BDOT500,• kontroli danych BDOT10k,• raportowania błędów w formacie PDF. W celu dodania wtyczki do programu QGIS na pasku […]

 • Podpisanie umowy na pomiar punktów osnowy grawimetrycznej klasy bazowej

  Główny Geodeta Kraju w dniu 20 maja 2024 zawarł umowę z Instytutem Geodezji i Kartografii na wykonanie pomiaru osnowy grawimetrycznej klasy bazowej. Przedmiot umowy w zakresie zamówienia podstawowego obejmuje zaprojektowanie i stabilizację znaków geodezyjnych w miejsce 9 punktów zniszczonych oraz wykonanie pomiarów gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości i wartości absolutnego przyspieszenia siły ciężkości na 82 […]

 • Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla województwa pomorskiego dostępna w PZGiK

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000. Mapa została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw: lubuskiego, podlaskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Powyższe dane w nowym schemacie aplikacyjnym […]

 • Modele 3D drzew dla kolejnych powiatów dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

  W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są modele 3D drzew w formacie CityGML dla kolejnych powiatów: Sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla pozostałych powiatów, o czym będziemy Państwa informować. Szczegółowe informacje na temat opracowanych modeli 3D drzew dostępne są pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/inne-dane/modele-3d-drzew/ Modele 3D drzew są dostępne nieodpłatnie i do powszechnego wykorzystania za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl. […]

 • VII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Kierunki Rozwoju i Innowacje w Geodezji i Kartografii”

  W dniach 13-15 maja 2024 r. w Arłamowie odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Kierunki Rozwoju i Innowacje w Geodezji i Kartografii”.W konferencji uczestniczyła Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, która objęła przedsięwzięcie honorowym patronatem. W swoim wystąpieniu przedstawiła między innymi wybrane działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).Dodatkowo poruszono tematy takie, jak: Zadania realizowane przez Wojewódzkie […]

 • Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

  W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 13 maja 2024 r. pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Między innymi omówiła rządowe programy wieloletnie dot. „Aktualizacji baz danych fotogrametrycznych na lata 2024-2026” oraz „Modernizacji podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i […]

Pozostałe aktualności