Aktualności

 • 13 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

  Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 21 – 22 września 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1 i 2 przystąpiło łącznie 35 osób.Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.Część ogólną (testową) zdawało 35 osób, zdało 18 osób.Część szczegółową […]

 •  ‘Planowanie przestrzenne’-  Nowa kompozycja mapowa

  Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wprowadziła nową kompozycję mapową “Planowanie przestrzenne“,  bazującą na nowym, zoptymalizowanym silniku mapowym zapewniającym prostą i intuicyjną nawigację po mapach i innych zasobach Geoportalu. Zastosowane zoptymalizowane technologie znacząco przyspieszyły działanie naszej strony internetowej.  Celem wdrożenia było ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, przy jednoczesnym wprowadzeniu ulepszonych funkcjonalności znacząco […]

 • 100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego

  Alicja Kulka Główny Geodeta Kraju gościem honorowym podczas konferencji naukowej z okazji 100- lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego, który odbywa się na Uniwersytecie Marii Curie –  Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy numer Polskiego Przeglądu Kartograficznego wydany został w 1923 r. i był to jedyny taki periodyk na świecie. Dzisiaj wydawany jako Polish Cartographical Review nadal jest cenionym czasopismem, […]

 • Nowa strona www.geoportal.gov.pl

  Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka  wprowadziła nową wersję  strony internetowej GUGiK,  opartej na nowoczesnym Systemie Zarządzania Treścią (CMS). Nowa odsłona strony www.geoportal.gov.pl charakteryzuje się przejrzystą szatą graficzną i jest w pełni responsywna, co oznacza, że zapewnia komfortowy dostęp zarówno z komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że nowa wersja strony spełni Państwa oczekiwania […]

 • Aktualizacja tabel konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021

  Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowana 2 wersja tabel konwersji danych EGiB z Modelu 2015 określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 2109) do Modelu 2021 określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy […]

 • Podpisana umowa na przetworzenie rastrowej mapy gleboworolniczej w skali 1:5000 do postaci wektorowej dla województwa opolskiego

  Alicja Kulka – Główny Geodeta Kraju w dniu 15 września 2023 r. podpisała umowę na przetworzenie rastrowej mapy glebowo rolniczej w skali 1 : 5 000 do postaci wektorowej dla obszaru województwa opolskiego. Prace zrealizuje Konsorcjum Firm w składzie: W ramach zleconych prac dla obszaru województwa opolskiego Wykonawca:

Pozostałe aktualności