Aktualności

 • Poznaj Polskę z danymi PZGiK

  W tym tygodniu w cyklu Poznaj Polskę z danymi PZGiK polecamy Państwu bliżej zapoznać się z historią Jeziora Solińskiego z zaporą wodną. Zachęcamy do wskazania kolejnych miejsc (komentarz pod postem lub mail: gugik@gugik.gov.pl), które chcieliby Państwo, abyśmy opisali za tydzień.

 • Podpisano umowy na opracowanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000

  Główny Geodeta Kraju w czerwcu 2024 r. zawarł 3 umowy, w ramach ogłoszonego w 2024 roku zamówienia publicznego, na opracowanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000. W ramach niniejszych umów zostaną opracowane zbiory danych dla następujących obszarów: województwa mazowieckiego – w granicach powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, łosickiego, makowskiego, […]

 • Umowy na opracowanie modeli siatkowych 3d mesh

  20 czerwca 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie modeli siatkowych 3d mesh dla:• Zielonej Góry;• Torunia;• Kołobrzegu.Umowę będzie realizowało konsorcjum w składzie: MGGP Aero Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, GISPRO S.A. – Partner konsorcjum, OPEGIEKA Sp. z.o.o. – Partner konsorcjum.Harmonogram realizacji umowy przedstawia poniższa tabela: Tabela.xlsx Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

 • Informacja dotycząca przekazywania zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków do ksiąg wieczystych za pomocą ZSIN

  W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej informujemy:Zintegrowany System Informacji o nieruchomościach (ZSIN) ma funkcjonalności umożliwiające przekazywanie w postaci dokumentów elektronicznych:1) zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych (eKW) do starostów (organów prowadzących EGiB);2) zawiadomień o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) do sądów prowadzących księgi wieczyste (eKW).Funkcjonalność, o której mowa […]

 • Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla części województwa śląskiego dostępna w PZGiK

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla obszaru pięciu powiatów w województwie śląskim (powiaty bieruńsko-lędziński, częstochowski, raciborski, rybnicki oraz zawierciański). Mapa została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego. Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw:• […]

 • Szkolenie dla geodetów uprawnionych

  Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 20 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze z zapowiedzianych szkoleń dla geodetów uprawnionych, w którym wzięło udział ponad 500 osób. Podczas szkolenia omówiono kwestie dotyczące wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie najczęściej zadawanych pytań Głównemu Geodecie Kraju. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące […]

Pozostałe aktualności