Usługa API jest to biblioteka javascript umożliwiającą osadzenie mapy na stronie html oraz
wywołanie funkcji pozwalającej na wyszukanie lokalizacji punktu adresowego na podstawie danych adresowych lub bezpośrednio wskazanie lokalizacji punktu o zadanych współrzędnych i wyróżnienie go na mapie w postaci markera/pinezki wraz z wyświetleniem informacji tekstowej w dymku. 

Sposób użycia biblioteki wraz z przykładami użycia opisany jest na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/doc/ oraz w załączonym dokumencie Dokumentacja usługi API v 1.06

Korzystanie z usługi API możliwe jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.