Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia usługi przeglądania WMS1 i WMTS2 dla różnych kategorii danych przestrzennych zgromadzonych w Państowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym:

Grafika przedstawiająca elementy mapy zasadniczej i zagospodarowania przestrzennego

Elementy mapy zasadniczej i zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Baz Danych
Obiektów Topograficznych (KIBDOT)
pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP)
pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Studium Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego (KISKZP)
pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca dane adresowe

Dane adresowe

Rodzaj usługiNazwa usługiPokaż w geoportaluLink do adresu usługi
Grafika do usługi WMSPaństwowy Rejestr Granic – Adresy i ulice pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca granice administracyjne

Granice administracyjne

Rodzaj usługiNazwa usługiPokaż w geoportaluLink do adresu usługi
Grafika do usługi WMSPaństwowy Rejestr Granic – Jednostki Terytorialnepokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca dane topograficzne

Dane topograficzne i ogólnogeograficzne

Rodzaj usługiNazwa usługiPokaż w geoportaluLink do adresu usługi
Grafika do usługi WMTSBaza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSBaza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSMapa podkładowa BDOO i BDOT10kpokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSBaza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSBaza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSBaza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych 2015 (BDOO)pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSBDOO Cieniowaniepokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSPaństwowy Rejestr Nazw Geograficznych pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSStatystyki budynków i budowli w BDOT10k pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSStatystyki sieci komunikacyjnej w BDOT10k pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSStatystyki sieci wodnej w BDOT10kpokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSStatystyki obiektów innych w BDOT10kpokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSNowe budynki w BDOT10kpokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSStrefy wyłączone wokół turbin wiatrowych pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca nalot fotogrametryczny

Ortofotomapa

Rodzaj usługiNazwa usługiPokaż w geoportaluLink do adresu usługi
Grafika do usługi WMTSOrtofotomapa standardowapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSOrtofotomapa standardowapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSOrtofotomapa o wysokiej rozdzielczości pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSOrtofotomapa o wysokiej rozdzielczości pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSOrtofotomapa archiwalna standardowapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSOrtofotomapa archiwalna o wysokiej rozdzielczościpokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSPrawdziwa ortofotomapapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca NMT

Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługiNazwa usługiPokaż w geoportaluLink do adresu usługi
Grafika do usługi WMTSCieniowaniepokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSCieniowaniepokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSHipsometriapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSHipsometriapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSCieniowanie i hipsometriapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSWykaz szczytówpokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca osnowę geodezyjną

Osnowa geodezyjna

Rodzaj usługiNazwa usługiPokaż w geoportaluLink do adresu usługi
Grafika do usługi WMSPodstawowa Osnowa Geodezyjna Poziomapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSPodstawowa Osnowa Geodezyjna Wysokościowa pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSOsnowa Grawimetrycznapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSOsnowa Magnetycznapokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSStacje ASG-EUPOSpokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSKrajowa Integracja Szczegółowych
Osnów Geodezyjnych (KISOG)
pokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca dane ogólnogeograficzne i tematyczne

Mapy topograficzne, ogólnogeograficzne i tematyczne

Rodzaj usługiNazwa usługiPokaż w geoportaluLink do adresu usługi
Grafika do usługi WMSOgólnogeograficzna Mapa Polskipokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSAdministracyjna Mapa Polskipokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSMapa Sozologiczna Polskipokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSMapa Hydrograficzna Polskipokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSKrajobrazowa Mapa Polskipokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMTSRastrowa Mapa Topograficzna Polskipokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMSRastrowa Mapa Topograficzna Polskipokaż w geoportaluKopiuj adres usługi
Grafika przedstawiająca skorowidze map

Skorowidze map

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS Mapa Sozologiczna pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Mapa Ogólnogeograficzna pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Mapy Krajobrazowe pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Mapy Geomorfologiczne pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Mapy Tyflologiczne pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Osnowa pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Mapa topograficzna pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Vector Smart Map (VMap) pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Mapa hydrograficzna pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Mapy administracyjne pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Ortofotomapa do pobrania według aktualności pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Ortofotomapa do pobrania według rozdzielczości pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Prawdziwa ortofotomapa pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Ortofotmapa ukośna pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Dane pomiarowe NMT – PL-KRON86-NH pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Dane pomiarowe NMT – PL-EVRF2007-NH pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Terenu – PL-KRON86-NH – 1m pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Terenu – PL-EVRF2007-NH – 1m pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Terenu – PL-EVRF2007-NH – 5m pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Pokrycia Terenu – PL-KRON86-NH pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Pokrycia Terenu – PL-EVRF2007-NH pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Modele siatkowe (3d mesh) pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Osnowa fotogrametryczna pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Aerotriangulacja pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Linia mozaikowania pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi
Grafika do usługi WMS Obrazy intensywności pokaż w geoportalu Kopiuj adres usługi

1Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

2Web Map Tile Service (WMTS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. Proces generowania kafli jest uruchamiany po aktualizacji danego produktu natomiast pliki zapisywane są na serwerach w odpowiedniej strukturze. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy ponieważ zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego zlecenia.