Grafika przedstawiająca logo EuroGeographics

EuroGlobalMap stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:1 000 000, obejmującą swoim zakresem 45 krajów i terytoriów europejskich. Zakres tematyczny danych obejmuje: granice administracyjne, sieci transportowe i hydrograficzne, ukształtowanie terenu, osadnictwo i obiekty antropogeniczne.   

Szczegółowe informacje dotyczące Euro Global Map dostępne są na stronie https://eurogeographics.org/products-and-services/open-data/