Usługi sieciowe INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) udostępniają zharmonizowane dane przestrzenne przygotowane w modelach danych wymaganych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o modelach danych INSPIRE można znaleźć na stronie https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892. Interfejsy usług sieciowych INSPIRE zostały opisane w specyfikacjach technicznych usług przeglądania (WMS, WMTS) i pobierania (WFS, ATOM).  

Grafika przedstawiająca nazwy geograficzneNazwy geograficzne

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsGN/wms
WMTShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsGN/guestLimit zwracanych obiektów: 1000
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne

Grafika przedstawiająca jednostki administracyjne Jednostki administracyjne

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAU/wms
WMTShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AU
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsAU/guestLimit zwracanych obiektów: 100
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne

Grafika przedstawiająca punkty adresoweAdresy

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE/Addresses
WFShttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE/AddressesLimit zwracanych obiektów: 1000

Grafika przedstawiająca sieci transportowe Sieci transportowe

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsTN/owsŹródło danych: BDOT
WMTShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_TN_TBDŹródło danych: BDOT
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsTN/guestŹródło danych: BDOT Limit zwracanych obiektów: 1000000
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SieciTransportowe

Grafika przedstawiająca Ortofotomapę Ortofotomapa

Rodzaj usługiAdresUwagi
WFShttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsOI/guest
ATOMhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/OI

Grafika przedstawiająca NMT Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługiAdresUwagi
WFShttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsEL/guest
ATOMhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/EL

Grafika przedstawiająca użytkowanie ziemi Użytkowanie ziemi

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsLC/wms
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsLCV/guest
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC

Grafika przedstawiająca budynki Budynki

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsBU/wms
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsBU/guest
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU

Grafika przedstawiająca obiekt typu gleba Gleba

Rodzaj usługiAdresUwagi
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO

Grafika przedstawiająca obiekty produkcyjne i przemysłoweObiekty produkcyjne i przemysłowe

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsPF/wms
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsPF/guest
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PF

Grafika przedstawiająca obiekt typu usługi użyteczności publicznej i służby państwowe Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsUS/wms
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsUS/guest
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/US_UN

Grafika przedstawiająca obiekt typu obszary chronione Obszary chronione

Rodzaj usługiAdresUwagi
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PS

Grafika przedstawiająca obiekt typu obszary morskie Obszary morskie

Rodzaj usługiAdresUwagi
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SR

Grafika przedstawiająca obiekt typu hydrografia Hydrografia

Rodzaj usługiAdresUwagi
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/HY

Grafika przedstawiająca obiekt typu gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Rodzaj usługiAdresUwagi
WMShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAM/wms
WFShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsAM/guest
ATOMhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM