Usługi słownikowe udostępniają referencyjne dane słownikowe z zakresu systemu adresowego, tj. słowniki miejscowości, ulic i adresów. Słowniki te udostępniane są w dwóch trybach: on-line i off-line, różniących się zarówno podstawowym celem użycia jak i sposobem organizacji dostępu do danych słownikowych. 

Słowniki on-line dostępne są w postaci usługi SOAP (zwracającej dane jako XML) oraz w postaci usługi REST (zwracającej dane w formatach JSON oraz XML). Dodatkowo, dostępny jest prosty interfejs HTML ułatwiający przykładowe wywołanie usługi REST.

Usługi słowników off-line służą do udostępnienia danych na potrzeby aktualizacji słowników referencyjnych przechowywanych w zewnętrznych systemach. Dane udostępniane są w postaci paczek (.zip) zawierających słowniki miast, ulic oraz adresów dla gmin. Dostępne są również paczki zagregowane, tj. zawierające w/w słowniki dla wszystkich gmin z wybranego powiatu czy województwa. Słowniki zawierają zarówno dane aktualne, jak i dane historyczne.

Pełna dokumentacja usług słownikowych dostępna jest do pobrania w pliku pdf pod tym linkiem.

Słowniki on-line REST:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/SLN/guest/sln
Słowniki on-line – punkt wejścia:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/SLN/guest/sln/woj.html
Słowniki on-line – WADL:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/SLN/guest/sln?_wadl
Słowniki on-line SOAP:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/SLN/guest/slowniki?wsdl
Słowniki off-line SOAP:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/SLNOFF/guest/slowniki-offline?wsdl

UWAGA : Usługi słownikowe mogą być niedostępne w czasie prac związanych z aktualizacją danych. 

Harmonogram aktualizacji usług słownikowych:

Rodzaj aktualizacjiPoczątekKoniec
Aktualizacja usługi słownikowej
on-line
poniedziałek, czwartek
godz. 15:00
poniedziałek, czwartek
godz. 15:30
Aktualizacja usługi słownikowej
off-line
poniedziałek, czwartek
godz. 15:30
wtorek, piątek
godz. 9:30