• EuroGlobalMap (EGM)

  EuroGlobalMap stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:1 000 000, obejmującą swoim zakresem 45 krajów i terytoriów europejskich. Zakres tematyczny danych obejmuje: granice administracyjne, sieci transportowe i hydrograficzne, ukształtowanie terenu, osadnictwo i obiekty antropogeniczne.    Szczegółowe informacje dotyczące Euro Global Map dostępne są na stronie https://eurogeographics.org/products-and-services/open-data/

 • EuroBoundaryMap (EBM)

  Europejska mapa granic – EuroBoundaryMap (EBM) stanowi geobazę na poziomie dokładności 1:100 000, obejmującą swoim zakresem 41 krajów. Zawiera ona geometrię, nazwy i kody jednostek administracyjnych oraz statystycznych. Dane te są sukcesywnie aktualizowane przez członków stowarzyszenia EuroGeographics tj. krajowe agencje kartograficzne i katastralne Europy (NMCAs). Publikowana na geoportalu Europejska mapa granic administracyjnych jest wynikiem podpisanej przez…

 • Modele 3D drzew

  Modele 3D drzew stanowią reprezentację drzew o wysokości powyżej 4 m. W celu wskazania położenia i maksymalnej wysokości pojedynczego drzewa, w pierwszej kolejności z punktów ALS wysokiej roślinności utworzono nową 1-metrową siatkę (poprzez zaokrąglenie współrzędnych X, Y do pełnych metrów), co wraz z analizą sąsiedztwa pozwoliło na wyodrębnienie pojedynczego drzewa i wskazanie jego maksymalnej wysokości.…

 • Modele 3D budynków

  Modele 3D budynków stanowią trójwymiarową reprezentację znacznej części budynków z bazy BDOT10k. Wynikowe modele 3D budynków powstały w wyniku kompilacji trzech źródeł danych tj.: Modele 3D budynków zostały opracowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Modele 3D budynków w standardzie LoD1 są dostępne w paczkach powiatowych i zostały wygenerowane w sposób automatyczny na podstawie aktualnych danych dostępnych…