1. Gdzie można znaleźć podstawowe informacje na temat arkuszy ortofotomap dostępnych w zasobie (rozmiar piksela, aktualność, itp.)?
    Poddstawowe informacje dotyczące arkuszy orotofotomap dostępnych w zasobie można znaleźć w skorowidzach publikowanych w aplikacji mapowej geoportal.gov.pl. W tym celu należy włączyć odpowiedni skorowidz w katalogu warstw „Skorowidze”,  kliknąć na interesującym nas obszarze i odczytać szukane informacje.
  2. W jakim formacie/systemie są współrzędne prezentowane w pasku pod mapą Geoportalu?
    Współrzędne X i Y są współrzędnymi w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, natomiast współrzędne N i E to współrzędne geodezyjne w systemie WGS84.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z Geoportalu, oraz szereg praktycznych porad i wskazówek można znaleźć w podręczniku użytkownika. 

Kliknij tutaj aby pobrać podręcznik w pliku pdf.