Modele 3D drzew stanowią reprezentację drzew o wysokości powyżej 4 m. W celu wskazania położenia i maksymalnej wysokości pojedynczego drzewa, w pierwszej kolejności z punktów ALS wysokiej roślinności utworzono nową 1-metrową siatkę (poprzez zaokrąglenie współrzędnych X, Y do pełnych metrów), co wraz z analizą sąsiedztwa pozwoliło na wyodrębnienie pojedynczego drzewa i wskazanie jego maksymalnej wysokości. Modele 3D drzew w formacie City GML w standardzie LoD1 przygotowano w ramach prac własnych GUGiK z wykorzystaniem oprogramowania FME firmy Safe Software.

Rysunek przedstawia widok modeli 3D drzew

Modele 3D drzew zostały wygenerowane w sposób automatyczny na podstawie aktualnych danych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj:

  • chmury punktów (opracowanej w technologii ALS – lotniczego skanowania laserowego) z klasy roślinność wysoka oraz
  • numerycznego modelu terenu (interwał siatki 1.0 m).

Każdy model 3D drzewa posiada poniższe atrybuty:

  • identyfikator obiektu
  • źródło danych
  • aktualność materiału źródłowego
  • wysokość drzewa
  • wysokość przyziemia drzewa

Modele 3D drzew są dostępne nieodpłatnie i do powszechnego wykorzystania za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl. W grupie warstw „Dane do pobrania” -> „Topografia” dostępna jest usługa WMS „Modele 3D drzew” zawierająca warstwę „Drzewa LoD1 – 2023”. Korzystając z narzędzia identyfikacja i po kliknięciu w oknie mapy w granicach powiatu, dla którego chcemy uzyskać dane, można pobrać modele 3D drzew.