Aktualności

Przerwa techniczna w działaniu systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Sprawiedliwościod 16 lipca 2024 r. godz. 20:30 do 17 lipca 2024 r. godz. 8:00planowana jest przerwa techniczna w działaniu systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.W związku z tym informujemy, że w tym czasie w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach nie będą działały usługi dotyczące ksiąg wieczystych.

Poznaj Polskę z danymi PZGiK

Wykorzystując dane dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz prezentowane w Geoportalu przedstawiamy państwu kolejne miejsce, które warto zobaczyć. W tym tygodniu w cyklu Poznaj Polskę z danymi PZGiK polecamy Państwu bliżej zapoznać się z Parkiem Krajobrazowym Łuk Mużakowa. Zachęcamy do wskazania kolejnych miejsc (komentarz pod postem lub mail: gugik@gugik.gov.pl), które chcieliby Państwo, abyśmy […]

Rozstrzygnięcie konkursu Głównego Geodety Kraju na scenariusz lekcji z wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl

W konkursie Głównego Geodety Kraju na scenariusz lekcji z wykorzystaniem serwisu www.geoportal.gov.pl wyłonieni zostali zwycięzcy. • I miejscezajął scenariusz Pani Justyny Ploty pt. „Jak czytać mapę” (nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach);• II miejscezajął scenariusz Pani Magdaleny Ankiewicz – Kopickiej pt. „Twoje narzędzie do zrozumienia otoczenia” (nauczyciel w V Liceum Ogólnokształcącym w […]

Podsumowanie szkoleń dla Geodetów Uprawnionych

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 20 czerwca i 10 lipca 2024 r. odbyły się szkolenia dla geodetów uprawnionych, w których wzięło udział blisko 1000 osób. Podczas szkoleń omówiono kwestie dotyczące wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie najczęściej zadawanych pytań Głównemu Geodecie Kraju. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące […]

Nowy format BDOT10k do pobierania w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową możliwość pobierania danych BDOT10k dla obszaru całego kraju w formacie GeoParquet. Dzięki wykorzystaniu formatu GeoParquet dane BDOT10k po rozpakowaniu zajmują mniej miejsca na dysku niż standardowe formatu. Na przykład klasa budynków – OT_BUBD_A zajmuje dla obszaru całego kraju 8,34 GB w formacie GPKG, w formacie GeoParquet jest to odpowiednio 1,84 […]

Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej dostępna w Geoportalu

W ramach współpracy ze Strażą Graniczną w serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej”. Dzięki nowej warstwie możliwe jest przeglądanie zasięgu obszarów objętych czasowym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej Polski z Republiką Białorusi. Warstwa została zamieszczona w zawartości mapy na pierwszej pozycji. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw […]

Zaktualizowana mapa pokrycia terenu dostępna w centralnym zasobie geodezyjnymi kartograficznym

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych przygotował aktualizację kartograficznego opracowania tematycznego w postaci cyfrowej mapy pokrycia terenu Polski (1:500 000) – wydanie 2024 r. Aktualizacja mapy dotyczyła podziału administracyjnego kraju, sieci osadniczej, drogowej i obszarów chronionych. Podobnie jak poprzednie wydania mapy w skali 1:500 000 została przygotowana w formacie GeoTiff. Głównym źródłem […]

Poznaj Polskę z danymi PZGiK

Dzięki danym uzyskanym między innymi z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geoportalu przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje z ciekawostkami dotyczące Twierdzy Srebrna Góra. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ciekawe miejsca okiem danych GUGIK.Zachęcamy również do wskazania kolejnych miejsc (komentarz pod postem lub mail: gugik@gugik.gov.pl), które chcieliby Państwo, abyśmy opisali za tydzień.

Porozumienia o współpracy pomiędzy GGK, a Starostami i Prezydentami miast w projekcie „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)” dofinansowanym przez Unię Europejską

W ramach rozpoczętych w projekcie prac zostały podpisane pierwsze porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a starostami/prezydentami miast oraz zainicjowane działania informacyjne. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, od kwietnia 2024 r. realizuje projekt „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe” programu Fundusze […]

Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych – ARGUS

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka uczestniczyła w uroczystości przekazania Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego w Warszawie wraz z jednostkami bezpośrednio podległymi do Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS) oraz podporządkowania jej sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.W przeddzień inauguracji funkcjonowania ARGUS stosowne dokumenty dotyczące przekazania ww. jednostek podpisali sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk oraz inspektor […]