Aktualności

Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2024 r.

W porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju został ustalony na 2024 rok roczny plan pracy komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Podobnie jak w tym roku zaplanowano 10 czterodniowych sesji egzaminacyjnych, podczas których osoby zainteresowane będą mogły wykazać się wiedzą niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.Ustalono następujące […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla obszaru 5 miast w województwie podkarpackim, opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju (Stalowa Wola, Leżajsk, Przeworsk, Lubaczów, Lesko, Jarosław)• Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;• Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);• Numeryczny model terenu (NMT) o […]

Z okazji Dnia GIS 2023 Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka ogłasza konkurs: „Zgadnij jaki to obiekt”

Konkurs zorganizowany z okazji Dnia GIS 2023 (GIS Day 2023) skierowany jest do uczniów, studentów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu znajdują się w załączonym Regulaminie.Konkurs jest organizowany za pośrednictwem stron internetowych www.gugik.gov.pl, www.geoportal.gov.pl i serwisu Facebook, na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/gugikgovpl/. Nagrodą w konkursie jest zestaw upominków GUGiK.Odpowiedzi na pytania […]

GGK udostępnia kolejne modele 3D drzew

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono modele 3D drzew w formacie CityGML w standardzie LoD1 dla kolejnych 3 powiatów województwa opolskiego: Powyższe modele przygotowano w ramach prac własnych GUGiK z wykorzystaniem oprogramowania FME firmy Safe Software. Obecnie, oprócz danych dla 3 powyższych powiatów są dostępne również dane dla miasta Opole. Sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju: Szczegółowy zasięg nowo przyjętych wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych przedstawiono na poniższej ilustracji. Wszystkie powyższe dane można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS i WCS.

Główny Geodeta Kraju opublikował opracowanie dotyczące dobrych praktyk przy stosowaniu §33a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Celem wsparcia merytorycznego organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków oraz wykonawców prac geodezyjnych w praktycznym stosowaniu przepisów w zakresie aktualizacji EGiB oraz wykonywania prac geodezyjnych zostały opracowane „Dobre praktyki dotyczące stosowania §33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne elementy niezbędne do prawidłowego stosowania § […]

Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS w październiku

Wyjątkowo ciepły i słoneczny październik spowodował, że prace terenowe w geodezji, budownictwie i rolnictwie mogły być z powodzeniem kontynuowane. W szczególności prace z zastosowaniem systemów pomiarowych wykorzystujących dane korekcyjne z systemu ASG-EUPOS.W październiku, kolejnych 600 użytkowników zarejestrowało się w systemie ASG-EUPOS i tym samym liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła już 27 tysięcy. Wraz ze wzrostem liczby […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy: Dane zostały opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych fotogrametrycznych przedstawiono na poniższej ilustracji (zasięg oznaczony kolorem zielonym). Dane te można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla 6 miast w województwie podkarpackim (Tarnobrzeg, Jasło, Krosno, Brzozów, Sanok, Ustrzyki Dolne): Dane zostały opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Ortofotomapy, chmurę punktów, NMT i NMPT można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” […]

GGK Alicja Kulka wręczyła nagrody laureatom konkursu Internetowa Mapa Roku 2023

W organizowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich pod patronatem Głównego Geodety Kraju ósmej edycji konkursu na Internetową Mapę Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego nagrodzono pierwszymi miejscami:• w kategorii projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych:Rejestry poborowe ziem polskich Korony w drugiej połowie XVI w. w ramach projektu „Atlas historyczny Polski 2.0”; autorzy opracowania kartograficznego: Michał Słomski, Tomasz Panecki, […]