Aktualności

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miast w województwach warmińsko-mazurskim (Elbląg, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Pisz, Ełk), mazowieckim (Mława, Wołomin, Pruszków, Radom), podlaskim (Augustów, Sokółka, Łomża), lubelskim (Ryki, Krasnystaw), świętokrzyskim (Skarżysko-Kamienna, Pińczów), małopolskim (Słomniki, Tarnów) oraz podkarpackim (Przemyśl) opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju:• Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym […]

Modele 3D drzew dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl dla kolejnych powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są modele 3D drzew w formacie CityGML dla kolejnych powiatów: Malbork, Świnoujście, Szczecin oraz Koszalin. Modele przygotowano w ramach prac własnych GUGiK z wykorzystaniem oprogramowania FME firmy Safe Software. Obecnie, dostępne są również dane dla miasta stołecznego Warszawy oraz całego województwa opolskiego. Sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla pozostałych powiatów, […]

Wydanie 8. „Informatora Głównego Geodety Kraju”

Przedstawiamy Państwu ósmy numer „Informatora Głównego Geodety Kraju”. W tym wydaniu zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące zrealizowanych w 2023 roku zadań, a także plany na 2024 rok, które już konsekwentnie realizujemy.„Informator Głównego Geodety Kraju” to kwartalnik wydawany w formie elektronicznej, w którym zamieszczamy obszerne informacje na temat prac prowadzonych w GUGiK i inicjatyw podejmowanych przez […]

Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:50 000 dla całego kraju

Informujemy, że zakończyliśmy generowanie 2. iteracji wizualizacji kartograficznych BDOT10k BDOT10k w sakli 1:50 000 w formacie PDF dla obszaru całego kraju. Opracowania dostępne są w serwisie www.geoportal.gov.pl. Opracowania są zrealizowane w pełni automatycznie, na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Numerycznego […]

Spotkanie robocze GGK z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W dniu 31 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Podczas spotkania zostały poruszone bieżące sprawy dotyczące działalności organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz między innymi zostały omówione zagadnienia dotyczące nadzoru nad stanem realizacji ustawowych obowiązków przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności dochowania przez […]

Nowe dane osnowy grawimetrycznej

W serwisie Geoportal zaktualizowaliśmy usługi WMS i WFS dla osnowy grawimetrycznej o dane pozyskane w ramach pracy zrealizowanej w 2023 roku. Wprowadzone zostały nowo wyznaczone wartości przyspieszenia siły ciężkości dla punktów klasy fundamentalnej zlokalizowanych w: Żywcu, Mszanie Dolnej, Zakopanem i na Kasprowym Wierchu oraz dla nowego punktu z Krakowie. Informacje o osnowie grawimetrycznej dostępne są […]

Zmiany w sposobie wypełniania formularza sprawozdania GUGiK

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowany został nowy formularz sprawozdania statystycznego GUGiK, który posłuży do zebrania danych statystycznych o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wg stanu na 31 grudnia 2023 r.W związku z pytaniem jednego z respondentów oraz opinią Głównego Urzędu Statystycznego (dalej GUS) zmianie ulega sposób pozyskania informacji o liczbie transakcji […]

Wykazy aktów prawnych na 2024 r. dla osób ubiegających się o uprawnienia

W Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczony został wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę przygotowania pytań na egzamin pisemny i ustny w 2024 r., przeprowadzany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.W związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miast w województwach mazowieckim (Węgrów, Sokołów Podlaski) i lubelskim (Łuków, Parczew, Lubartów, Lublin, Świdnik, Opole Lubelskie, Kraśnik, Janów Lubelski, Chełm) opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju: Szczegółowy zasięg nowo przyjętych wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych przedstawiono na poniższej ilustracji. Wszystkie powyższe dane można pobrać bezpłatnie […]

„Geodezja i Kartografia” – nowa kompozycja mapowa

Nowa kompozycja mapowa „Geodezja i Kartografia” już dostępna. Bazuje na nowym, zoptymalizowanym silniku mapowym zapewniającym prostą i intuicyjną nawigację po mapach i innych zasobach Geoportalu. Zastosowane technologie znacząco przyspieszyły działanie naszego serwisu internetowego. Wdrożenie nowej kompozycji mapowej ułatwia użytkownikom dostęp do informacji bezpośrednio związanych z geodezją i kartografią. Jednocześnie wprowadzone funkcjonalności znacząco rozszerzają możliwości aplikacji. […]