Podstawową funkcjonalnością oczekiwaną od Walidatora Metadanych jest weryfikacja zgodności plików metadanych z normami i przepisami wykonawczymi. Biorąc pod uwagę wymagania zapewnienia zgodności z normami ISO serii 19100 za model dziedziny leżący u podstaw funkcjonalności walidatora służą schematy aplikacyjne metadanych zdefiniowane w następujących normach:

  • EN ISO 19115:2005
  • EN ISO 19119:2006
  • ISO/TS 19139:2007
  • INSPIRE Implementing Rules: wersja 1.2
  • Krajowe wytyczne techniczne z zakresu metadanych

Wymienione normy definiują elementy metadanych, które należy lub można wykorzystać do opisu danych oraz usług przestrzennych. Walidator metadanych jest aplikacją internetową, dostępną publicznie dla wszystkich użytkowników. Poniżej przedstawiono przypadki użycia Walidatora Metadanych przez użytkownika.

Grafika przedstawiająca schemat przypadków użycia Walidatora Metadanych przez użytkownika

Wynikiem walidacji jest raport, który pozwala ocenić poprawność pliku XML. Zawiera podsumowanie wyniku walidacji tzn. czy plik jest zgodny/niezgodny z wybranym profilem metadanych. Zwraca informację o ewentualnych błędach wraz ze wskazaniem miejsca ich wystąpienia w pliku (elemencie metadanych).

Użytkownicy nowego Walidatora Metadanych mają zapewniony:

W związku z obowiązkiem dostosowania metadanych do wersji specyfikacji 2.0 poniżej zamieszczono stosowne materiały pomocnicze: