Szkolenia e-learningowe przygotowane w ramach projektu POWER

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK zrealizował projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (POWR.02.19.00-00-PP01/18).

W ramach realizacji projektu powstały materiały szkoleniowe podzielone na bloki tematyczne. Dostęp do poniższych szkoleń możliwy jest po rejestracji lub bez rejestracji jako użytkownik typu Gość.

Geoportal.gov.pl

Serwis GEOPORTAL.GOV.PL i jego rola w IIP

Kurs składa się z 15 modułów, w których znajdują się lekcje omawiające kolejne zagadnienia. Znajdziesz w nich informacje dotyczące serwisu geoportal.gov.pl oraz zadania do samodzielnego wykonania.

Przejdź do kursu

IIP-2

Udostępnianie danych przestrzennych

W tym bloku tematycznym pojawią się zagadnienia związane z podstawowymi usługami sieciowymi (WMS,WMTS…) ich dostępnością, oraz dobrymi praktykami publikacji danych za pomocą usług sieciowych.

Przejdź do kursu

QGIS

QGIS

Kurs został podzielony na 6 modułów, w którym znajdują się lekcje omawiające kolejne zagadnienia. Znajdziesz w nich informacje teoretyczne, instrukcje obsługi oprogramowania QGIS oraz zadania do samodzielnego wykonania.

Przejdź do kursu

IIP-2

Proste analizy

W tym bloku tematycznym omówione zostaną zagadnienia związane z tematyką wykonywania analiz z wykorzystaniem danych przestrzennych dostępnych na portalach: krajowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Przejdź do kursu


Materiały edukacyjne GUGiK

Publikacje GUGiK dotyczące korzystania z Geoportalu krajowego, Infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce oraz materiały tematyczne dla najmłodszych.


Filmy instruktażowe

Dla użytkowników chcących nauczyć się obsługi aplikacji mapowej Geoportalu publikujemy filmy instruktażowe. Filmy te prezentują sposób korzystania z funkcji dostępnych w Geoportalu. Dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji, użytkownik może w pełni wykorzystać możliwości jakie daje aplikacja mapowa Geoportalu.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z Geoportalu, oraz szereg praktycznych porad i wskazówek można znaleźć w podręczniku użytkownika. 

Kliknij tutaj aby pobrać podręcznik w pliku pdf.