Rysunek przedstawia zrzut ekranu z portalu PRNG

Portal PRNG to specjalna aplikacja służąca do przeglądania polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych świata na tle danych przestrzennych.

Aplikacja działa w technologii WWW i jest efektem prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Portal dostępny jest pod adresem: https://prng.geoportal.gov.pl

Podstawowym zadaniem aplikacji jest wizualizacja i wyszukiwanie nazw geograficznych świata.

Dodatkowo w aplikacji zostały zaimplementowane podkłady mapowe (w postaci warstw) dotyczące topografii, zobrazowań satelitarnych, mapy terenu (stamen) oraz prostej szarości.

Udostępniony portal PRNG jest kompatybilny także z urządzeniami mobilnymi.