Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa

 

Kanały kontaktu

Problemy techniczne związane z Geoportalem i systemami dziedzinowymi

tel. +48 (58) 773 79 91 – dostępny całodobowo

service.desk@gugik.gov.pl


Informacje dot. Geoportalu

tel. +48 (22) 563 14 14
 

Sprawy ogólne Urzędu

tel. +48 (22) 563 13 79
gugik@gugik.gov.pl

PZGiK – usługi systemu ASG-EUPOS oraz udostępnianie danych z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

udostępnianie danych i usług systemu ASG-EUPOS – informacja na stronie:
Kontakt ASG-EUPOS

zdjęcia lotnicze:
tel. +48 (22) 532 25 14, +48 (22) 532 25 13, +48 (22) 532 25 12,
+48 (22) 532 25 11, +48 (22) 532 25 98, +48 (22) 56 31 306

dane wektorowe (niestandardowe opracowania topograficzne,
mapy tematyczne i specjalne):
tel. +48 (22) 532 25 69

dane rastrowe (niestandardowe opracowania topograficzne,
mapy tematyczne i specjalne):
tel. +48 (22) 532 25 69, +48 (22) 532 25 98, +48 (22) 532 25 41

mapy drukowane:
tel. +48 (22) 532 25 41, tel. +48 (22) 532 25 81, tel. +48 (22) 532 25 98

nieodpłatne udostępnianie danych:
tel. +48 (22) 532 25 19

Zachęcamy do składania wniosków przez Portal PZGiK

Grafika przedstawiająca logo witryny Portal PZGiK

Opłaty za udostępnienie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za usługi systemu “ASG-EUPOS” należy wnosić na konto bankowe nr 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.

W przypadku wniosków składanych przez Portal PZGiK można dokonać płatności online.


Odbiór udostępnionych danych i materiałów:

  • osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94B, po wcześniejszym wniesieniu należnej opłaty (odnotowaniu potwierdzenia wpłaty) i umówieniu się z osobą odpowiedzialną za realizację wniosku,
  • materiały zostaną wysłane pod adres wskazany we wniosku, a koszty związane z przesyłką zostaną uwzględnione przy określaniu wysokości należnej opłaty.