Usługi sieciowe INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) udostępniają zharmonizowane dane przestrzenne przygotowane w modelach danych wymaganych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o modelach danych INSPIRE można znaleźć na stronie https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892. Interfejsy usług sieciowych INSPIRE zostały opisane w specyfikacjach technicznych usług przeglądania (WMS, WMTS) i pobierania (WFS, ATOM).  

 Nazwy geograficzne

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmsGN/guest -
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsGN/guest

Limit zwracanych obiektów: 1000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne Wymaga logowania

 

 Jednostki administracyjne

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmsAU/guest -
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AU -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsAU/guest

Limit zwracanych obiektów: 100

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne Wymaga logowania

 

 Adresy

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/INSPIRE/Addresses -
WFS https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/INSPIRE/Addresses

Limit zwracanych obiektów: 1000

 

 Sieci transportowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_TN_BDO/guest Źródło danych: BDO
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsTN/wms Źródło danych: BDOT
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_TN_TBD Źródło danych: BDOT
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsTN/guest

Źródło danych: BDOT 

Limit zwracanych obiektów: 1000000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SieciTransportowe Wymaga logowania

 

 Użytkowanie ziemi

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC Wymaga logowania

 

 Budynki

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU Wymaga logowania

 

 Gleba

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO Wymaga logowania

 

 Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PF Wymaga logowania

 

 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/US_UN Wymaga logowania

 

 Obszary chronione

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PS Wymaga logowania

 

 Obszary morskie

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SR Wymaga logowania

 

 Hydrografia

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/HY Wymaga logowania

 

 Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM Wymaga logowania