Usługi sieciowe INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) udostępniają zharmonizowane dane przestrzenne przygotowane w modelach danych wymaganych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o modelach danych INSPIRE można znaleźć na stronie https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892. Interfejsy usług sieciowych INSPIRE zostały opisane w specyfikacjach technicznych usług przeglądania (WMS, WMTS) i pobierania (WFS, ATOM).  

 Nazwy geograficzne

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_GN/guest -
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_GN/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service

Limit zwracanych obiektów: 10000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne -

 

 Jednostki administracyjne

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AU/guest -
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AU -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AU/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service

Limit zwracanych obiektów: 10000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne -

 

 Adresy

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AD/guest -
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AD -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AD/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service

Limit zwracanych obiektów: 10000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/Adresy -

 

 Działki katastralne

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow Źródło danych: EGiB z powiatów

 

 Sieci transportowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_TN_TBD/guest Źródło danych TBD
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_TN_BDO/guest Źródło danych BDO
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_TN_TBD Źródło danych TBD
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_TN_BDO Źródło danych BDO
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_TN_TBD/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service

Źródło danych TBD 

Wymaga logowania

Limit zwracanych obiektów: 1000

WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_TN_BDO/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service

Źródło BDO

Limit zwracanych obiektów: 10000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SieciTransportowe Wymaga logowania

 

 Użytkowanie ziemi

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC Wymaga logowania

 

 Budynki

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU Wymaga logowania

 

 Gleba

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO Wymaga logowania

 

 Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PF Wymaga logowania

 

 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/US_UN Wymaga logowania

 

 Obszary chronione

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PS Wymaga logowania

 

 Obszary morskie

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SR Wymaga logowania

 

 Hydrografia

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/HY Wymaga logowania

 

 Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM Wymaga logowania