Usługi sieciowe INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) udostępniają zharmonizowane dane przestrzenne przygotowane w modelach danych wymaganych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o modelach danych INSPIRE można znaleźć na stronie https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892. Interfejsy usług sieciowych INSPIRE zostały opisane w specyfikacjach technicznych usług przeglądania (WMS, WMTS) i pobierania (WFS, ATOM).  

Grafika przedstawiająca nazwy geograficzne Nazwy geograficzne

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsGN/wms -
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsGN/guest

Limit zwracanych obiektów: 1000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne -

 

Grafika przedstawiająca jednostki administracyjne Jednostki administracyjne

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAU/wms -
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AU -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsAU/guest

Limit zwracanych obiektów: 100

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne -

 

Grafika przedstawiająca punkty adresowe Adresy

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE/Addresses -
WFS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE/Addresses

Limit zwracanych obiektów: 1000

 

Grafika przedstawiająca sieci transportowe Sieci transportowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsTN/ows Źródło danych: BDOT
WMTS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_TN_TBD Źródło danych: BDOT
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsTN/guest

Źródło danych: BDOT 

Limit zwracanych obiektów: 1000000

ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SieciTransportowe -

 

Grafika przedstawiająca Ortofotomapę Ortofotomapa

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WFS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsOI/guest -
ATOM https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/OI -

 

Grafika przedstawiająca NMT Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WFS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsEL/guest -
ATOM https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/EL -

 

Grafika przedstawiająca użytkowanie ziemi Użytkowanie ziemi

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsLC/wms -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsLCV/guest -
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/LC -

 

Grafika przedstawiająca budynki Budynki

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsBU/wms -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsBU/guest -
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BU -

 

Grafika przedstawiająca obiekt typu gleba Gleba

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SO -

 

Grafika przedstawiająca obiekty produkcyjne i przemysłowe Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsPF/wms -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsPF/guest -
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PF -

 

Grafika przedstawiająca obiekt typu usługi użyteczności publicznej i służby państwowe Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsUS/wms -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsUS/guest -
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/US_UN -

 

Grafika przedstawiająca obiekt typu obszary chronione Obszary chronione

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/PS -

 

Grafika przedstawiająca obiekt typu obszary morskie Obszary morskie

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/SR -

 

Grafika przedstawiająca obiekt typu hydrografia Hydrografia

Rodzaj usługi Adres Uwagi
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/HY -

 

Grafika przedstawiająca obiekt typu gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Rodzaj usługi Adres Uwagi
WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAM/wms -
WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wfsAM/guest -
ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/AM -