1. Czy istnieje możliwość pozyskania ortofotomapy, mapy bądź innych materiałów dla wybranego fragmentu terenu?
  W celu pozyskania materiałów należy złożyć zamówienie we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Czy istnieje możliwość wykorzystania materiałów dostępnych w warstwach geoportalu do celów komercyjnych, naukowych itp.?
  W obecnym stanie prawnym materiały są prawnie chronione i w celu wykorzystania należy je pozyskać z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uiścić stosowne opłaty.
 3. Gdzie można znaleźć dane o dacie wykonania zdjęcia do ortofotomapy?
  Informacje o dacie wykonania, zdjęcia i aktualności ortofotomapy można znaleźć w metadanych, inforamcje te również znajdują się w skorowidzach dostępnych na stronie internetowej CODGiK.
 4. Przeglądając mapę z działkami o charakterze katastralnym, mam pewne rozbieżności co do oznaczonej działki? Dlatego też moje pytanie - na jakiej podstawie i gdzie mogę uzyskać źródła, na podstawie których zostały wyznaczone granice działek?
  Dane o charakterze katastralnym pochodzą z dwóch źródeł. Te, które wyświetlają się kolorem czerwonym, są informacjami pozyskanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane te są aktualizowane raz lub dwa razy w roku i są to dane przybliżone o charakterze wyłącznie informacyjnym. Natomiast wyświetlane kolorem niebieskim pochodzą z właściwych miejscowo starostw powiatowych i są aktualizowane na bieżąco. Informacje źródłowe można uzyskać we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 5. Czy chcąc korzystać z geoportalu trzeba mieć konto?
  Nie trzeba. W obecnej chwili posiadanie konta pozwala na aktywne uczestnictwo w forum.
 6. Bardzo proszę o informację, w jakich formacie/systemie są te współrzędne?
  Współrzędne x,y są współrzędnymi w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992, natomiast geograficzne to WGS84.
 7. Czy za pomocą narzędzia do mierzenia odległości w Geoportalu można wyświetlać sumaryczną długość pomierzonych odcinków tak jak miało to miejsce we wcześniejszej wersji?
  Podczas pomiaru odległości w Geoportalu nie jest wyświetlana w czasie rzeczywistym suma już pomierzonych odcinków, jednak sumaryczna długość pomierzonych odcinków pojawia się po dwukrotnym (szybkim) kliknięciu na zakończenie pomiaru. Suma długości pomierzonych odcinków wyświetla się wówczas na mapie w nawiasie, przy końcu ostatniego pomierzonego odcinka.

 8. Czy w Geoportalu jest funkcja pozwalająca na wydruk mapy?
  W Geoportalu nie ma narzędzia pozwalającego drukować mapy ani zapisywać ich do pliku. Jeśli użytkownik chce podzielić się z innymi aktualnym widokiem mapy może wygenerować link do aktualnej kompozycji i przesłać go mailem innej osobie. Procedura zapisu linku (odnośnika) do kompozycji mapowej przedstawiona została w wideoprzewodniku dostępnym w dziale Filmy instruktażowe .

Szczegółowe informacje na temat korzystania z Geoportalu, oraz szereg praktycznych porad i wskazówek można znaleźć w podręczniku użytkownika. 

Kliknij tutaj aby pobrać podręcznik w pliku pdf.