Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 9 powiatów

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2023 roku zbiory danych BDOT10k
dla obszaru 9 powiatów.

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
• województwo małopolskie: powiat suski,
• województwo mazowieckie: powiat przasnyski,
• województwo podkarpackie: powiat niżański,
• województwo świętokrzyskie: powiat buski,
oraz w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:
• województwo dolnośląskie: powiaty oleśnicki, świdnicki, wrocławski – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
• województwo podkarpackie: powiaty przemyski, rzeszowski – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla powiatu buskiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topograficznych.