Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla części województwa śląskiego dostępna w PZGiK

rys1 - wizualizacja fragmentu mapy glebowo-rolniczej dla woj. śląskiego.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla obszaru pięciu powiatów w województwie śląskim (powiaty bieruńsko-lędziński, częstochowski, raciborski, rybnicki oraz zawierciański). Mapa została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego.

Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw:
• lubelskiego,
• lubuskiego,
• opolskiego,
• podlaskiego,
• pomorskiego,
• warmińsko-mazurskiego oraz
• wielkopolskiego.

Powyższe dane w nowym schemacie aplikacyjnym można zakupić składając stosowny wniosek (podpisany elektronicznie lub odręcznie) do GUGiK. Na potrzeby realizacji zadań publicznych, do celów edukacyjnych oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, dane te mogą być udostępnione w sposób nieodpłatny.

Na potrzeby przeglądania, udostępniliśmy Państwu usługę przeglądania WMS, którą znajdą Państwo w serwisie www.geoportal.gov.pl, zarówno w module „Geoportal Krajowy”, jak również w module „Geodezja i Kartografia”. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/gugik/usluga-wms-prezentujaca-mape-glebowo-rolnicza-dostepna-w-serwisie-wwwgeoportalgovpl

rys1 - wizualizacja fragmentu mapy glebowo-rolniczej dla woj. śląskiego.