Modele 3D drzew dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl dla całego województwa opolskiego

rys1 - zrzut przedstawia wygenerowane modele 3D drzew wraz z modelami 3D budynków dla woj. opolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są modele 3D drzew w formacie CityGML w standardzie LoD1 dla całego województwa opolskiego. Modele przygotowano w ramach prac własnych GUGiK z wykorzystaniem oprogramowania FME firmy Safe Software. Obecnie, dostępne są również dane dla miasta stołecznego Warszawy. Sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla pozostałych powiatów, o czym będziemy Państwa informować. Szczegółowe informacje na temat opracowanych modeli 3D drzew dostępne są pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/inne-dane/modele-3d-drzew/

rys1 - zrzut przedstawia wygenerowane modele 3D drzew wraz z modelami 3D budynków dla woj. opolskiego

Modele 3D drzew są dostępne nieodpłatnie i do powszechnego wykorzystania za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl. W grupie warstw „Dane do pobrania” – „Topografia” widoczna jest usługa WMS „Modele 3D drzew” zawierająca warstwę „Drzewa LoD1 – 2023”. Wykorzystując narzędzie identyfikacji, po kliknięciu w oknie mapy w granicach powiatu, dla którego chcemy uzyskać dane, możemy pobrać modele 3D drzew.

rys2 - zrzut przedstawia sposób pobierania modeli 3D drzew w serwisie www.geoportal.gov.pl