Nowa wersja (eksperymentalna) walidatora plików GML dostępna w repozytorium wtyczek QGIS

rys2- zrzut przedstawia sposób podłączenia wersji eksperymentalnej wtyczki "Walidator plików GML"

W repozytorium wtyczek QGIS została umieszczona kolejna wersja walidatora plików GML (1.0.2).
Do 7 stycznia 2024 r. wersja ta jest dostępna jako wersja eksperymentalna. Prosimy o testowanie walidatora oraz zgłaszanie uwag i sugestii. Po 7 stycznia wtyczka w nowej wersji (po wprowadzeniu ewentualnych uwag) będzie dostępna jako wersja stabilna.
W zakresie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 nowa wersja walidatora wykonuje dodatkowe kontrole atrybutów wynikające głównie z ograniczeń opisanych w modelach pojęciowych. Dodatkowe kontrole obejmują m. in. weryfikację zgodności struktury identyfikatorów ze wzorcem, czy też weryfikację spójności wartości atrybutów.
W celu dodania wtyczki eksperymentalnej do programu QGIS należy na pasku narzędzi wybrać
„Wtyczki” – „Zarządzanie wtyczkami…” – Ustawienia i zaznaczyć opcję „Show also Experimental Plugins”:

rys1- zrzut przedstawia sposób dodania wersji eksperymentalnej wtyczki w QGIS

Następnie w wyszukiwarce wszystkich wtyczek wpisać „Walidator”, a następnie zaznaczyć wyszukaną wtyczkę „Walidator plików GML” i kliknąć przycisk „Zainstaluj wtyczkę eksperymentalną”:

rys2- zrzut przedstawia sposób podłączenia wersji eksperymentalnej wtyczki "Walidator plików GML"