Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miast w województwach warmińsko-mazurskim (Elbląg, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Pisz, Ełk), mazowieckim (Mława, Wołomin, Pruszków, Radom), podlaskim (Augustów, Sokółka, Łomża), lubelskim (Ryki, Krasnystaw), świętokrzyskim (Skarżysko-Kamienna, Pińczów), małopolskim (Słomniki, Tarnów) oraz podkarpackim (Przemyśl) opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju:
• Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;
• Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);
• Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
• Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 0,5 m (PL-EVRF2007-NH);
• Obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m.

Ilustracja prezentuje chmurę punktów, NMT, NMPT, ortofotomapę i obrazy intensywności

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych wysokorozdzielczych dla obszarów miejskich

Wszystkie powyższe dane można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS i WCS.