Spotkanie Głównego Godety Kraju z Geodetami Województw

zdjęcie grupowe uczestników spotkania

W dniach 5-6 października 2023 r. odbywa się spotkanie Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z Geodetami Województw. W trakcie spotkania omawiane są bieżące zagadnienia dotyczące zadań realizowanych przez marszałków województw, w szczególności bieżącej i planowanej aktualizacji bazy BDOT10k, konwersji tych danych do nowego modelu oraz prowadzenia systemu do zarządzania danych BDOT10k.

zdjęcie przedstawia GGK podczas spotkania z Geodetami Województw
zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Geodetów Województw
zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Geodetów Województw
zdjęcie grupowe uczestników spotkania