Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS w listopadzie

Rysunek prezentuje odbiornik GNSS podłaczony do systemu ASG-EUPOS

Listopad upłynął pod znakiem mniejszego wykorzystania usług systemu ASG-EUPOS w porównaniu do poprzednich miesięcy. To miesiąc gdzie kończone były prace polowe w rolnictwie, a pogoda nie zawsze była odpowiednia do prowadzenia prac w budownictwie i geodezji.
Warto zwrócić uwagę na wzmożoną aktywność Słońca oraz jej wpływ na wykonywanie pomiarów satelitarnych w okresie zimowym. W listopadzie wartość indeksu I95 obrazującego stan jonosfery przez większość dni przekraczała wartość 4, co mogło powodować problemy z wykonywaniem pomiarów satelitarnych lub powodować błędne wyznaczenie współrzędnych. Najwyższa wartość 14,82 wystąpiła w dniu 05.11 i dzięki temu, że była to niedziela te trudne warunki pomiarów GNSS nie były, aż tak bardzo odczuwalne ze względu na niewielką ilość pomiarów wykonywanych w tym dniu tygodnia. Zalecamy szczególną ostrożność w trakcie wykonywania geodezyjnych pomiarów GNSS i śledzenie wykresów parametru I95 oraz IRIM/GRIM dostępnych na stronie http://system.asgeupos.pl.

Wykres przedstawia wartości indeksu I95 w listopadzie

Tabela1.xlsx

W listopadzie zarejestrowało się 472 użytkowników i tym samym liczba zarejestrowanych użytkowników zbliża się do 28 tysięcy. Pomimo nieco niższej liczby rejestracji to w listopadzie ponad 11 800 kont dostępowych zostało wykorzystanych do połączeń z systemem, co jest wartością tylko niewiele niższą do tej uzyskanej w październiku.

Wykres przedstawia liczbę rejestracji nowych użytkowników w ciągu miesiąca

Tabela2.xlsx

Wykres przedstawia liczbę kont dostępowych, z których były wykonywane połączenia w ciągu miesiąca

Tabela3.xlsx