Umowy na opracowanie modeli siatkowych 3d mesh

Ilustracja przedstawia zakres prac objętych umową.

20 czerwca 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie modeli siatkowych 3d mesh dla:
• Zielonej Góry;
• Torunia;
• Kołobrzegu.
Umowę będzie realizowało konsorcjum w składzie: MGGP Aero Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, GISPRO S.A. – Partner konsorcjum, OPEGIEKA Sp. z.o.o. – Partner konsorcjum.
Harmonogram realizacji umowy przedstawia poniższa tabela:

Ilustracja przedstawia tabelę z zakresem umowy.

Tabela.xlsx

Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zakres prac objętych umową.