Wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH w województwie podkarpackim

Po lewej na niebieskim tle napis: "Wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH", a po prawej wizualizacja NMT

W powiatach: leżajskim, raciborskim i wągrowieckim wdrożony został układ wysokościowy PL‑EVRF2007-NH. Tym samym w województwie podkarpackim wdrożono układ PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. W powiecie krasnostawskim rozpoczęte zostały prace wdrożeniowe nowego układu wysokości. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 330 powiatach, natomiast w 50 powiatach trwają prace wdrożeniowe.

Główny Geodeta Kraju kontynuuje wsparcie wdrażania w zakresie merytorycznym oraz finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 22 jednostkami, zaś w 10 powiatach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniem. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano 3 811 110,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi 11 754 338,28 zł.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PLEVRF2007NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).
Ilustracja przedstawia zestawione obok siebie dwie mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrożenia układu PLEVRF2007NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.

Materiały