Wydanie 10. „Informatora Głównego Geodety Kraju”

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Przedstawiamy Państwu dziesiąty numer “Informatora Głównego Geodety Kraju”. W tym wydaniu zostały zawarte najważniejsze informacje o bieżących działaniach GUGiK, a wśród nich dotyczące podpisania porozumienia o dofinansowanie projektu „Integracja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” w działaniu FERC.02.01. oraz porozumienia z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie analiz sygnałów GNSS.


„Informator Głównego Geodety Kraju” to kwartalnik wydawany w formie elektronicznej, w którym zamieszczamy obszerne informacje na temat prac prowadzonych w GUGiK i inicjatyw podejmowanych przez Głównego Geodetę Kraju.

Ilustracja przedstawia stronę tytułową Informatora Głównego Geodety Kraju