Wytyczne dotyczące prac fotogrametrycznych

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut z portalu GOV.PL GUGiK

Na stronie internetowej i BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowaliśmy wytyczne dla wykonawców prac geodezyjnych dotyczące realizacji prac fotogrametrycznych, których celem jest zasilenie bazy zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu i ortofotomapy.
Wytyczne są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/gugik/prace-geodezyjne

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut z portalu GOV.PL GUGiK

Jednocześnie informujemy, że w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl aktualizowana jest na bieżąco warstwa „Monitoring pozyskiwania danych”, w której prezentowany jest stan realizacji prac fotogrametrycznych koordynowanych przez GUGIK

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu www.mapy.geoportal.gov.pl

Przypominamy również, że w przypadku podejmowania inicjatyw w zakresie pozyskania danych fotogrametrycznych (w szczególności zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, chmury punktów, NMT, NMPT, modeli siatkowych 3D, ortofotomapy klasycznej, prawdziwej i ukośnej), stosowaną informację należy przekazać do GUGIK na adres: foto_koordynacja@gugik.gov.pl, wykorzystując do tego celu formularz lub uzupełniając metadane w pliku shp: koordynacja