Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:50 000 dla całego kraju

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Informujemy, że zakończyliśmy generowanie 2. iteracji wizualizacji kartograficznych BDOT10k BDOT10k w sakli 1:50 000 w formacie PDF dla obszaru całego kraju. Opracowania dostępne są w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z przykładową wizualizacją kartograficzną BDOT10k w skali 1:50 000 dla Warszawy.

Opracowania są zrealizowane w pełni automatycznie, na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Numerycznego Modelu Terenu. Plik PDF jest przygotowywany w darmowym oprogramowaniu QGIS, natomiast procesy generalizacji i redakcji kartograficznej oraz generowanie warstwic w oprogramowaniu FME firmy Safe Software.
W ramach obecnej (drugiej) wersji wizualizacji wprowadzono zmiany:

 • w zakresie treści mapy, poprawa:
  • generalizacji i symbolizacji sieci drogowej (bezkolizyjne skrzyżowania),
  • stylizacji sieci rzecznej (nazwy cieków, kierunek biegu),
  • pozycjonowania opisów (miast, części miast, wsi, terenów chronionych i specjalnych),
  • generalizacji i symbolizacji obiektów punktowych,
  • generalizacji poziomic,
 • w zakresie treści pozaramkowej:
  • poprawa poglądowego schematu administracyjnego.
  Nowo wygenerowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:50 000 można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”w grupie warstw „Dane do pobrania” – „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.
Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący sposób pobierania wizualizacji kartograficznych BDOT10k.